Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)

Σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις, από 30/01/2024 καθίσταται υποχρεωτική η καταχώρηση των ημερήσιων κινήσεων των αλκοολούχων ποτών και της αυτόματης ενημέρωσης της πλατφόρμας του Υπουργείου μέσω αρχείου κατάλληλης γραμμογράφησης.

Δε χρειάζεται να ανησυχείτε καθώς η ΤΕΣΑΕ έχει προλάβει τις εξελίξεις!

Το νέο Web App Module – Lotify δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να πραγματοποιήσει εύκολα & απλά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται;

Σε όλες τις επιχειρήσεις που κινούν αλκοολούχα προϊόντα προς Χονδρική Πώληση.

[Κάβες, Οινοποιεία, Supermarket κλπ]

Το Web App Module Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify) διασυνδέει τις Pegasus Web App εφαρμογές με την πλατφόρμα του Υπουργείου με σκοπό την άμεση ενημέρωση για την κίνηση αλκοολούχων ποτών της εκάστοτε επιχείρησης.

Η ΤΕΣΑΕ είναι εδώ να συνδράμει στις διαδικασίες των επιχειρήσεων, που προηγουμένως έχουν κάνει εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών, να αυτοματοποιήσουν τις απαραίτητες διεργασίες.

Μέσω του Pegasus Web App έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν τις ημερήσιες κινήσεις των ειδών τους και να αποστέλλουν το αντίστοιχο Excel στην πλατφόρμα του Υπουργείου μέσω της κατάλληλης και αυτόματης γραμμογράφησης.

Ποιο είναι το όφελος για την Επιχείρηση;

Η επιχείρηση εναρμονίζεται με τη νέα νομοθεσία.

Καταγραφή της ημερομηνίας συναλλαγής για κάθε είδος.

Δυνατότητα τροποποιήσεων εγγραφών σε περίπτωση που το αρχείο Excel έχει διαβιβαστεί στην πλατφόρμα του Υπουργείου.

Εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που παράγουν, εισάγουν και διαθέτουν τα αλκοολούχα ποτά προς χονδρική πώληση.

Η γραμμογράφηση γίνεται αυτόματα μέσω του Module δίνοντας στον επιχειρηματία την δυνατότητα να εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο.

Online update σε επικείμενες αλλαγές που μπορεί να ζητηθούν.

Extra Module για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της επιχειρήσεις (Web App Moudule Retail , Web App Moudule Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών, Web App Module Καταστήματα, Web App Module Παραστατικά Εσωτερικής Διακίνησης κ.α)

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του Web App Module Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify) είναι και η κατοχή του Web App Module Παρτίδες.

Ενδιαφέρεστε ; Συμπληρώστε το email και το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.