Το Pegasus ERP Start Up αποτελεί τη βασική έκδοση Εμπορικής Διαχείρισης της ΤΕΣΑΕ με πάνω από 8.000 ενεργές εγκαταστάσεις. Είναι το πιο ολοκληρωμένο ERP στην αγορά με έντονα στοιχεία διαφοροποίησης από ανταγωνιστικές λύσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Αξίζει να αναφέρουμε την ευρεία αποδοχή που έχει από το αγοραστικό κοινό καθώς είναι προσιτό για κάθε Επιχείρηση ανεξαρτήτως δυναμικής ενώ συνεισφέρει κατά το μέγιστο βαθμό στη περαιτέρω ανάπτυξη της καθώς βελτιώνει την οργάνωση σε κάθε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας.

Το Pegasus ERP Start Up αποτελεί τη βασική έκδοση Εμπορικής Διαχείρισης της ΤΕΣΑΕ με πάνω από 8.000 ενεργές εγκαταστάσεις. Είναι το πιο ολοκληρωμένο ERP στην αγορά με έντονα στοιχεία διαφοροποίησης από ανταγωνιστικές λύσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Αξίζει να αναφέρουμε την ευρεία αποδοχή που έχει από το αγοραστικό κοινό καθώς είναι προσιτό για κάθε Επιχείρηση ανεξαρτήτως δυναμικής ενώ συνεισφέρει κατά το μέγιστο βαθμό στη περαιτέρω ανάπτυξη της καθώς βελτιώνει την οργάνωση σε κάθε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Σε ποιους απευθύνεται:
Eμπορικές Επιχειρήσεις  
Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών - Ελεύθερους Επαγγελματίες
Εισαγωγικές - Εξαγωγικές Επιχειρήσεις

Μονάδες Παραγωγής και Τυποποίησης Προϊόντων 


Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα:
Χωρίς Χρεώσεις ανά Θέση Εργασίας - Κανένας περιορισμός στους Χρήστες - Multi-user Άδεια Χρήσης με Ιδιοκτησιακό καθεστώς για έχετε ΠΑΝΤΑ πρόσβαση στα δεδομένα σας
Συμβατότητα χωρίς περιορισμούς στο h/w - Χωρίς κρυφές χρεώσεις διασύνδεσης - Ελάχιστη απαίτηση 2gb Μνήμη σε pc/laptop - Χρησιμοποιήστε τον υπάρχων εξοπλισμό που έχετε ήδη
Ευέλικτη χρήση - Γρήγορη εξοικείωση των Χρηστών από το πρώτο 10λεπτο της εκπαίδευσης - Άμεση εκτέλεση όλων των λειτουργιών της Επιχείρησης με ελάχιστα κλικ
Ολοκληρωμένη Εμπορική Διαχείριση για τη λογιστική εποπτεία και την οικονομική Εικόνα της Επιχείρησης ( Πελάτες/Προμηθευτές - Ενσωματωμένο CRM - Κύκλωμα Παραγγελιών - Δαπάνες Επιχείρησης - Προγραμματισμός Εισπράξεων / Πληρωμών - Στατιστικά / Αναφορές κτλ)
Αυτόματη ενημέρωση Καρτέλας Πελάτη/Προμηθευτή από το Α.Φ.Μ. σε απευθείας σύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ - Δημιουργία αρχείου για την Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων (Μ.Υ.Φ.) - Δυνατότητα γέφυρας με τα πιο γνωστά λογιστικά προγράμματα της αγοράς.
Εκτύπωση Ετικετών - Σύνδεση με barcode printer - Μαζική εκτύπωση ετικετών από Παραστατικό
π-Αναφορές με ενσωματωμένο Report Generator ώστε να έχετε τη πληροφορία που θέλετε άμεσα, με συνδυασμό ποικίλων πινάκων και πεδίων - Εξαγωγή σε αρχείο/δημιουργία γραφημάτων
Εξαιρετική διεπαφή με Excel για Import/Export αρχείων όπως εισαγωγή δεδομένων από λοιπές εφαρμογές ή εισαγωγή αρχείων τιμοκαταλόγων των προμηθευτών/εξαγωγή εκτυπώσεων όπως οι οικονομικές καρτέλες - Σύνδεση με pdf printer για τη δημιουργία
Ηλεκτρονικού Παραστατικού (e-Invoice)
Module CRM για δημιουργία & παρακολούθηση Προσφορών - Παρακολούθηση Συναλλασσομένων - Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων για τη καταγραφή των ενεργειών του προσωπικού (Εισερχόμενα Τηλέφωνα - Προγραμματισμός ραντεβού - Υπενθυμίσεις Είσπραξης/Πληρωμής κα) - Καμπάνιες προσφορών/Εκστρατείες marketing με τη μαζική αποστολή sms/email
Ανάπτυξη Βήμα - Βήμα: Δυνατότητα αναβάθμισης και περαιτέρω παραμετροποίησης με τη προσθήκη module (Retail Εντατική Λιανική - Serial Number - Χρώμα/Μέγεθος - Παρτίδες - Γενική Λογιστική Β' & Γ' κατηγορίας κ.α.)
Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνία με τη Web Εφαρμογή e-Commerce για τη δημιουργία του δικού σας e-Shop και απευθείας ενημέρωση του με όλα τα είδη που θα έχετε στο ERP σας. Πλήρης εποπτεία της Επιχείρησής (είτε στο φυσικό είτε στο on line κατάστημά σας) από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε αφού το Pegasus e-Commerce σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε άμεση πρόσβαση στο ERP σας μέσα από οποιαδήποτε συσκευή.
Διασύνδεση Υποκαταστημάτων - Διαχείριση Franchise Επιχειρήσεων - Ανακαλύψτε τη προνομιακή τιμολογιακή πολιτική


με ενεργή Ε.Σ.ΤΕ.Σ.(ετήσια σύμβαση τεχνικής στήριξης)

On-line αναβαθμίσεις (Updates) ώστε να είναι συνεχώς ενημερωμένη και εναρμονισμένη με τις φορολογικές ή λειτουργικές απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.

Παρακάτω θα δείτε μια σύντομη περιγραφή με μερικές από τις εφαρμογές μας .

Για το σύνολο τους επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της TESAE.

Για τα διαθέσιμα modules πατήστε εδώ.

Για να δείτε σε ποιους έχουμε ήδη υλοποιήσει μηχανογράφηση Pegasus πατήστε εδώ.

Pegasus Oil ERP Start Up

Το Pegasus Oil ERP αποτελεί εφαρμογή - σταθμό για το καθετοποιημένο λογισμικό. Παρουσιάστηκε και έγινε ευρέως αποδεκτό από την αγορά το 1998 και έκτοτε μετράει δεκάδες πετυχημένες εγκαταστάσεις ενώ έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Πρατηριούχων.
Το Pegasus Oil ERP απευθύνεται στο Πρατήριο Υγρών Καυσίμων που επιδιώκει να καλύψει μέσα από μία Οικονομική & Αξιόπιστη Εφαρμογή τις νέες ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα Συστήματα Εισροών - Εκροών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα των συναλλαγών και η ομαλότητα στη ροή των εργασιών της Επιχείρησης.
Δυνατότητα σύνδεσης με την κονσόλα παρακολούθησης των αντλιών σας, αρκεί να υπάρχει κατάλληλος driver ή γέφυρα-πόρτα στο σύστημα εισροών εκροών σας.
Ενημέρωση των κινήσεων καυσίμων από τις αντλίες.
Αυτόματη ενημέρωση του Hφαιστου με τις κινήσεις του Πετρελαίου Θέρμανσης.

Pegasus Estiasi ERP Start Up

Το Pegasus Estiasi ERP αποτελεί τη 1η ΕΝΙΑΙΑ λύση που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της σύγχρονης Επιχείρησης Εστίασης. Ασύρματη Παραγγελιοληψία - Delivery -Take Away & Εμπορική Διαχείριση μέσα από μια εφαρμογή χωρίς πρόσθετα modules ή λοιπές χρεώσεις. Η άκρως πετυχημένη πορεία του στην αγορά για πάνω από 15 χρόνια και οι δεκάδες πετυχημένες ενεργές εγκαταστάσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους) αποτελούν εγγύηση για την αξιοπιστία της εφαρμογής και τη συνεχή ανάπτυξή της ώστε να καλύπτει νέες ανάγκες που προκύπτουν.
Παρακολούθηση Σάλας με τραπέζια και παραγγελίες.
Παρακολούθηση Bar με άμεση έκδοση απόδειξης, χωρίς παρακολούθηση Παραγγελίας.
Παρακολούθηση Fast-Food με άμεση έκδοση απόδειξης και ταυτόχρονη παρακολούθηση Παραγγελίας.
Παρακολούθηση Delivery.

Pegasus Service ERP Start Up

Το Pegasus Service ERP σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με γνώμoνα τις ιδιαίτερες ανάγκες των Συνεργείων Οχημάτων. Στόχο του μηχανογραφικού συστήματος αποτελεί η λεπτομερής καταγραφή - διαχείριση - παρακολούθηση των Επισκευών που πραγματοποιούνται σε ένα όχημα ώστε να επιτυγχάνεται η αυτόματη δημιουργία Ιστορικού Service. Παράλληλα, οι απαιτήσεις των επαγγελματιών του Κλάδου συνεισέφεραν στη περαιτέρω εξειδίκευση της εφαρμογής ώστε να καλύψει τη Διαχείριση Ανταλλακτικών, το Προγραμματισμό των καθημερινών εργασιών και τέλος την Οικονομική συναλλαγή. Επιλέξτε ένα πραγματικό
πολυ-εργαλείο που θα οργανώσει την Επιχείρησή σας σε κάθε επίπεδο. 

Pegasus Ελαιοτριβείο ERP Start Up

Το Pegasus Elaio ERP σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με γνώμoνα τις ιδιαίτερες ανάγκες του σύγχρονου Ελαιοτριβείου. Με έντονο το στοιχείο της διαφοροποίησης από ανταγωνιστικές λύσεις, το Pegasus Elaio ERP αποτελεί μία παραθυρική, εύχρηστη και ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης η οποία ενσωματώνει όλες τις φορολογικές αλλαγές των προηγούμενων ετών ώστε να καλύπτει με αξιοπιστία τις απαιτήσεις σας. Τα παραπάνω πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης και την ολοκληρωμένη διαχείριση του Ελαιοτριβείου ως Εμπορική Επιχείρηση έχουν καθιερώσει το Pegasus Elaio ERP ως τη 1η επιλογή τόσο για τις μικρές οικογενειακές μονάδες όσο και για τις κατά τόπους Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Pegasus  Γεωπόνος ERP Start Up

Το Pegasus Γεωπόνος ERP Start Up ενσωματώνει ολοκληρωμένα όλες τις δραστηριότητες του σύγχρονου Γεωπονικού Καταστήματος. Ηλεκτρονική Καταγραφή & Συνταγές Φαρμάκων & Εμπορική Διαχείριση. Συνιστά τη νεότερη προσθήκη στην οικογένεια των Εφαρμογών Pegasus και έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη του Κλάδου με πλήθος εγκαταστάσεων σε μικρές μονάδες αλλά και Αλυσίδες καταστημάτων Αγροτικών Εφοδίων.
Αντιστοίχιση Eιδών Aποθήκης με τα Σκευάσματα του Yπουργείου.
Καταχώρηση & Αποστολή Συνταγής Σκευασμάτων στο minagric.gr
Καταχώρηση στο Παραστατικό των Απαραίτητων Στοιχείων για την Υποβολή του.
Αμεση Υποβολή του Παραστατικού στο minagric.gr
Παρακολούθηση Κτημάτων/Καλλιεργειών Πελατών.

Pegasus Κρεοπωλείο ERP Start Up

Το Pegasus Κρεοπωλείο ERP Start Up αποτελεί την 1η Εξειδικευμένη Εφαρμογή του Κλάδου με Εξαιρετικές Επιδόσεις που ενσωματώνει στην λειτουργία της όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται στην Λιανική Πώληση Κρέατος σύμφωνα με τον Νόμο Υπ' Αριθμ. 4492/12017, Άρθρο 9, αποτελώντας έτσι την Απόλυτη Λύση Κάθε Σύγχρονου Κρεοπωλείου. Το Ιδανικό Εργαλείο για Κάθε Συνοικιακό Κατάστημα καθώς και για τις Μεγάλες Αλυσίδες του Κλάδου που κάνει την διαφορά προσφέροντας την δυνατότητα Αναγραφής Πληροφοριών στα Παραστατικά όπως το Είδος Κρέατος, το Ακριβές Βάρος καθώς και την Χώρα Προέλευσης! Βελτιστοποίηση Καθημερινών Εργασιών, Άρτια Παροχή Υπηρεσιών & Επιβράβευση Πελατών μέσα από μία Εφαρμογή!

Συνδέσεις - Links   για να κατεβάσετε το πρόγραμμα στον Υπολογιστή σας


Pegasus ERP Start Up, προσιτό για κάθε Επιχείρηση, βελτιώνει την οργάνωση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

 Επικοινωνήστε μαζί μας για μια
ΔΩΡΕΑΝ Παρουσίαση
στον χώρο σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας