Εκπνέει η προθεσμία για την υποχρεωτική διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA. Πως θα πρέπει να κινηθείτε;

Ως τελική προθεσμία για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ μυδατα , έχει οριστεί σύμφωνα με τα δελτία τύπου η 1η Οκτωβρίου 2021.Επομένως, η παράταση του myDATA αποδίδεται σε φήμες και εικασίες.

Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές η μόνη παράταση που έχει οριστεί, αφορά στην υποβολή παραστατικών σε πραγματικό χρόνο. Ισχύει δε το γεγονός, ότι θα πρέπει να διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ όλα τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 01/01/2021.

Μια γενική ματιά για το τι θα πρέπει να περιμένετε ημερολογιακά:

  1. Εάν ο τζίρος της επιχείρησής σας ξεπερνάει τις 50.000 € τότε θα πρέπει να ξεκινήσετε να υποβάλετε τα παραστατικά σας το αργότερο την 01/10/2021.
  2. Από 01/11/2021 όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να διαβιβάζουν τα παραστατικά τους, ανεξάρτητα από τον ετήσιο τζίρο τους.
  3. Όλα τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 01/01/2021 μέχρι και 01/10/2021 θα πρέπει να υποβληθούν στο myDATA με καταληκτική ημερομηνία για τη διαβίβασή τους, έως και 31/03/2022.
  4. Όσοι επιλέξουν τη διαβίβαση των παραστατικών τους μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα παραστατικά θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο και δε θα δοθεί καμία παράταση.

Πως θα προετοιμαστείτε κατάλληλα:

  1. Θα πρέπει να έχετε φροντίσει για την αναβάθμιση της εφαρμογής σας, στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση (για την αναβάθμιση της εφαρμογής απαιτείται ενεργό συμβόλαιο στήριξης).

2. Επικοινωνήστε άμεσα με εμάς ή υποβάλλετε γραπτό αίτημα από την καρτέλα σας στο www.tesae.gr για να ενημερωθείτε για την παραμετροποίηση.

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επικοινωνήσει με το λογιστή σας για κάθε ιδιαιτερότητα που μπορεί να έχετε φορολογικά (απαλλαγές ΦΠΑ, κρατήσεις / επιβαρύνσεις, ειδικούς φόρους κ.α.).

4. Φροντίστε να εκδίδετε όλα τα παραστατικά σας ηλεκτρονικά χωρίς εξαιρέσεις, ώστε να είναι αυτόματη η αποστολή τους στο myDATA χωρίς να χρειαστεί να τα περάσετε δεύτερη φορά.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία για το myDATA, μπορείτε να επικοινωνήτε άμεσα με εμάς ή απευθείας με την ΤΕΣΑΕ μέσω γραπτών αιτημάτων από την καρτέλα σας στο extranet.

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου και τι ισχύει σχετικά με τις προθεσμίες για το myDATA, εδώ.

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία myDATA.