ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α

Α.Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ. 1167 / 2015

Παρακολουθεί το ΦΠΑ που δικαιούται η επιχείρηση να απαλλαγεί κατά τις αγορές της από προμηθευτές (συνήθως αγροτικών προϊόντων) λόγω εξαγωγής των ειδών.

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Φυσικά και τα λογισμικά Pegasus υποστηρίζουν και αυτή την λειτουργία – παραστατικό ώστε να μπορείτε ανα πάσα στιγμή και με παρακολούθηση κατά την καταχώρηση νέου να γνωρίζετε το όριο σας και να αποφύγετε λάθη που οδηγούν σε πρόστιμα.