Φορολογικός Μηχανισμός
RBS 101-NET

Αξιόπιστη λειτουργία και στις πιο δύσκολες συνθήκες
Ταχύτατη έκδοση ψηφιακής υπογραφής και παραστατικού (έως και <75msec)
Πολλαπλές επιλογές επικοινωνίας και λειτουργίας (RBS 101NET/SD/TCP-WEB)
Αυτόνομη αποστολή δεδομένων μέσω της συσκευής στην ΓΓΠΣ
Ενσωματωμένο αποθηκευτικό μέσο για back-up αρχείων (SD card)
Ιδανική για Mobile εφαρμογές (WEB Sockets over TCP)
Έξυπνο και ευέλικτο λογισμικό υποστήριξης για εγκαταστάσεις τύπου “A” και “B”
Πλήρης διασφάλιση της αυθεντικότητας του εκδότη - αποστολέα και της ακεραιότητας των δεδομένων.

Φορολογικός Μηχανισμός
ICS ALGOBOX NET II

Ταχύτατη έκδοση ψηφιακής υπογραφής και παραστατικού 

• Ταχύτητα σήμανσης < 1 sec
• Τριπλό interface USB, SERIAL, LAN
• Οθόνη LCD 2x16 γραμμών
• Θερμικός εκτυπωτής κορυφαίας          ποιότητας FUJITSU FTP628
• Χαρτί 57 mm & εύκολη αντικατάστασή 
• Έως 10.000 παραστατικά σε κάθε Ζ 
• 60.000 αποσυνδέσεις Φ.Μ.
• 10 αλλαγές τίτλου
• 1.000 βλάβες CMOS
• 1.000 επεμβάσεις τεχνικού
• 1.850 Ζ
• Τύπου Α ή Β

Στοιχεία Επικοινωνίας