Δείτε την απόλυτη και εύχρηστη λύση για τα myDATA

Διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA

Όλα όσα θα πρέπει να ξέρεις


Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:
Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 €.
Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €.
Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.

Η Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού Πήγασος©, είναι το σύνολο συγκεκριμένων Εργαλείων, Τεχνικών και Πολιτικών Ανάπτυξης Εφαρμογών & Συστημάτων Λογισμικού.

Η Τεχνολογία Πήγασος© αναπτύχθηκε από την ανάγκη δημιουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων , κερδοφόρων, χρήσιμων, ωφέλιμων και αναγκαίων. Κύριος σκοπός τους να υποστηρίξουν πλήρως καθορισμένες Επιχειρησιακές Διαδικασίες και κατ΄ επέκταση άρτια δομημένες Επιχειρηματικές Δομές.

Πιστεύουμε πως κάθε Επιχειρησιακή Διαδικασία, χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο ωρίμανσης καθώς και την κατάλληλη τεχνική, για την Καταγραφή των Αναγκών (Αποτύπωση & Ανάλυση), το Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη, την Εφαρμογή της και την Υποστήριξή της.


Το στάδιο της Εφαρμογής αποτελείται από τρία βήματα: την Εγκατάσταση, την Παραμετροποίηση (Μέτρηση & Ρύθμιση) και την Εκπαίδευση .
Τα αποτελέσματα της Διαδικασίας των τελικών Μετρήσεων (Μετρήσεων παράδοσης του συστήματος) είναι η αιτία για το πρώτο βήμα του σταδίου της Υποστήριξης η οποία μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και ρυθμίζει την διάρκεια και την ποιότητα ζωής της κάθε επιχειρησιακής διαδικασίας.

Εάν θέλεις να δεις ζωντανά την λύση που προτείνουμε για την δική σου επιχείρηση δεν έχεις παρά να μας καλέσεις ή να συμπληρώσεις την παρακάτω φόρμα και να σε καλέσουμε εμείς.

    Δείτε μια μια τις εφαρμογές – λογισμικά μας για τον κάθε κλάδο – Εξειδίκευση, Το κλειδί της διαφοροποίησης.