Εκπνέει η προθεσμία για την υποχρεωτική διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA. Πως θα πρέπει να κινηθείτε;

Ως τελική προθεσμία για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ μυδατα , έχει οριστεί σύμφωνα με τα δελτία τύπου η 1η Οκτωβρίου 2021.Επομένως, η παράταση του myDATA αποδίδεται σε φήμες και εικασίες.

Read More
Διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε.

πλατφόρμα myDATA

ψηφιακή πλατφόρμα myDATA

Αγαπητή Κυρία / Αγαπητέ Κύριε Σε συνέχεια της απόφασης Α.1171/2021 για την υποχρεωτική διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) με το πληροφοριακό σύστημα ΦΗΜ της ΑΑΔΕ, σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης σας στο σύστημα TAXIS, εντάσσεστε στις επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε διασύνδεση των ΦΗΜ τους από …………… κτλ

……είναι το μήνυμα της ΑΑΔΕ που φτάνει στα email των χρηστών του taxis net

Read More
myDATA: Οι τελευταίες αλλαγές με τη νέα απόφαση 1156/2021 – οι Προθεσμίες έναρξης

Με τη νέα απόφαση 1156/2021 τροποποιείται η 1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄ 2470), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Read More
myDATA ΑΑΔΕ. Tι σημαίνει η παράταση στην εφαρμογή του μέτρου.

Η παράταση που δόθηκε για την αποστολή του 1ου, 2ου και πιθανός του 3του τριμήνου δεν σηματοδοτεί την κατάργηση που μέτρου. Οι επιχειρήσεις έχουν μια τελευταία ευκαιρία ώστε να προετοιμαστούν και να αποστείλουν τις συνόψεις των πωλήσεων τους έως τον 10.2021.

Read More
Όλες οι πληροφορίες για το myDATA

Έως και την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν όλα τα δεδομένα τους με ακρίβεια σε σχέση με τα δεδομένα των βιβλίων τους και του Ε3. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα ηλεκτρονικά βιβλία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

Read More